Preisliste

Hauptpreise
1. Platz 1000 Euro
2. Platz 750 Euro
3. Platz 600 Euro
4. Platz 500 Euro
5. Platz 400 Euro
6. Platz 300 Euro
7. Platz 250 Euro
8. Platz 200 Euro
 
beste Dame
1. Platz 100 Euro
 
bester Senior
1. Platz 100 Euro
2. Platz 75 Euro
 
bester Jugendlicher
1. Platz 100 Euro
2. Platz 75 Euro
 
ELO 2000 - 2199
1. Platz 100 Euro
2. Platz 75 Euro
 
ELO 1800 - 1999
1. Platz 100 Euro
2. Platz 75 Euro
 

ELO 1600 - 1799

1. Platz 100 Euro
2. Platz 75 Euro
          
ELO unter 1600 
1. Platz 100 Euro
2. Platz 75 Euro